<

Individuální fyzioterapie dospělých

Individuální fyzioterapie dospělých

Navazuje na diagnostiku pohybového aparátu, k terapii je využívána kombinace cvičení a různých rehabilitačních metod dle předchozího vyšetření, jednotlivé techniky jsou voleny dle potřeb klienta a aktuálního stavu

Objednejte se

Kontakt
V rámci individuální fyzioterapie dětí pracujeme s následujícími diagnózami

 • funkční a strukturální poruchy pohybového aparátu
 • bolesti hlavy
 • stavy po operacích
 • stavy po úrazech
 • ženy v těhotenství a po porodu
 • ženská sterilita
 • inkontinence (stresová, smíšená forma)
 • degenerativní poruchy velkých a malých kloubů (artrózy)
 • vertebrogenní onemocnění (kořenové syndromy páteře, vertebrogenní algické syndromy páteře )
 • degenerativní onemocnění páteře
 • neurologická onemocnění (stavy po centrální mozkové příhodě, stavy po dětské mozkové obrně, centrální koordinační poruchy u dětí, roztroušená skleróza, aj.)

Při individuální fyzioterapii dospělých využíváme následujících léčebných technik

 • mobilizační techniky a techniky měkkých tkání
 • nespecifické mobilizace a míčkování dle Jebavé
 • ACT – akrální koaktivační terapie
 • SM systém – spirální stabilizace
 • PIR - metoda postizometrické relaxace
 • aktivní a pasivní strečink
 • cvičení na labilních plochách
 • metoda sensomotorické stimulace
 • cvičení na gymballu, overballu, bosu
 • terapie dle Mojžíšové
 • terapie dle Brüggera
 • kineziotejping, tejpování
 • instruktáž ergonomie prostředí

Objednejte se

Kontakt