<

Individuální fyzioterapie dětí

Individuální fyzioterapie dětí

Navazuje na diagnostiku pohybového aparátu, k terapii je využívána kombinace cvičení a různých rehabilitačních metod dle předchozího vyšetření, jednotlivé techniky jsou voleny dle potřeb klienta a aktuálního stavu

Na našem pracovišti pracujeme s dětmi přibližně od 1 roku věku (po předchozí konzultaci je možno ošetřit nebo zkonzultovat psychomotorický vývoj i mladších dětí).

Objednejte se

Kontakt
V rámci individuální fyzioterapie dětí pracujeme s následujícími diagnózami

 • VDT – vadné držení těla
 • skoliózy
 • funkční a strukturální poruchy plosek nohou (plocha nohy, plochovbočená noha, hyperpronační syndrom atd.)
 • stavy po operacích
 • stavy po úrazech
 • neurologické poruchy (DMO, RS, centrální koordinační poruchy, aj.)
 • ortopedické vady

V rámci individuální fyzioterapie dětí využíváme následujících léčebných technik

 • mobilizační techniky a techniky měkkých tkání
 • nespecifické mobilizace a míčkování dle Jebavé
 • ACT – akrální koaktivační terapie
 • SM systém – spirální stabilizace
 • Bobath koncept
 • PIR - metoda postizometrické relaxace
 • aktivní a pasivní strečink
 • cvičení na labilních plochách
 • metoda sensomotorické stimulace
 • cvičení na gymballu, overballu, bosu
 • kineziotejping, tejpování

Objednejte se

Kontakt