Pravidla rezervací a storno podmínky

Objednávání a storno podmínky

Klient se na terapii objednává osobně či telefonicky. Zrušit rezervaci lze max. 24h předem (telefonicky či formou SMS na tel. 725 930 386). Pokud tak klient neučiní, hodina mu propadá bez nároku na náhradní termín. Pokud se klient hradící terapii jednorázově nedostaví a nezruší lekci 24h předem, uhradí 50 % z ceny terapie.


Platnost permanentek

Platnost permanentních vstupů je omezena:

10 vstupová permanentka 6 měsíců (od data zakoupení)
5 vstupová permanentka 3 měsíce (od data zakoupení)

Pokud klient vstupy nevyčerpá, propadají bez nároku na jejich náhradu.
V případě dlouhodobé nemoci či absence je možné vstupy převést na jinou osobu či požádat o pozastavení platnosti, nejdéle však na dobu 1 měsíce.