Individuální fyzioterapie

Diagnostika pohybového aparátu

(kineziologický rozbor)

je cílené funkční vyšetření fyzioterapeutem, které předchází individuální terapii a slouží k odhalení problému klieta.

Obsahuje vyšetření zkrácených a oslabených svalů, diagnostika svalových dysbalancí = nerovnováhy (hypermobilita, horní a dolní zkřížený snydrom, atd.), lokalizace a diagnostika bolesti. Součástí vyšetření je anamnéza = vstupní rozhovor, slouží k lokalizaci problému, zjištění souvislostí se životním stylem a předchozími onemocněními.

sestavení funkčního rehabilitačního plánu
konzultace vhodných pohybových aktivit

Individuální fyzioterapie

navazuje na diagnostiku pohybového aparátu, kombinace cvičení a různých rehabilitačních metod dle předchozího vyšetření, jednotlivé techniky jsou voleny dle potřeb klienta a aktuálního stavu

léčebný či preventivní program